MODERN MODULAR

logo

ผลงาน

Dos_22
Dos_18

ปั๊ม ปตท สถาบันวิทยาศาสตร์ยา

จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา และความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการก่อสร้างในประเทศไทย เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และไทย ควบคุมดูแลด้านคุณภาพของสินค้า ทั้งในด้านวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ปั๊มน้ำมัน งานโครงสร้าง

2022

นนทบุรี