MODERN MODULAR

logo

ผลงาน

S__125026328
2

ออฟฟิศ ไอเบล

รายละเอียดโครงการ :

  • Office 2 ชั้น โครงการ AIBEL แหลมฉบัง ขนาด 15 x 21 ม.
  • ตู้สำนักงาน ขนาด 3×6 ม. 15 unit
  • ตู้สำนักงาน ขนาด 3×9 ม. 18 unit
  • ตู้ห้องน้ำ ขนาด 3×6 ม. 5 unit

ออฟฟิศ

2020

ท่าเรือแหลมฉบัง