MODERN MODULAR

logo

ผลงาน

AMZ_PHL03
AMZ_PHL04

โมดูลร้านกาแฟอเมซอน 10x15

จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา และความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการก่อสร้างในประเทศไทย เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และไทย ควบคุมดูแลด้านคุณภาพของสินค้า ทั้งในด้านวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

โมดูลร้านกาแฟอเมซอน

2023

พหลโยธิน กรุงเทพฯ