MODERN MODULAR

logo

ผลงาน

Berkerking_PY_12
Berkerking_PY_19

เบอร์เกอร์คิง พหลโยธินฯ

จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา และความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการก่อสร้างในประเทศไทย เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และไทย ควบคุมดูแลด้านคุณภาพของสินค้า ทั้งในด้านวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ร้านอาหาร

2023

พหลโยธินฯ กรุงเทพฯ